Учениците от школата по роботика през АВГУСТ

На 10 август 2015 стартирахме нова лятна школа по роботика към Центъра по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет. Занятията се провеждат в зала 28 на БСУ от 9:00 часа.

Ученици от школата по роботика през АВГУСТ
Ученици от школата по роботика през АВГУСТ

В таблицата по-долу е даден графика за провеждане на занятията за школата по роботика през АВГУСТ 2015.

Занятие Ден Дата Час
1 Понеделник 10.08.2015 от 9:00 до 10:30
2 Вторник 11.08.2015 от 9:00 до 10:30
3 Сряда 12.08.2015 от 9:00 до 10:30
4 Четвъртък 13.08.2015 от 9:00 до 10:30
5 Петък 14.08.2015 от 9:00 до 10:30
6 Понеделник 17.08.2015 от 9:00 до 10:30
7 Вторник 18.08.2015 от 9:00 до 10:30
8 Сряда 19.08.2015 от 9:00 до 10:30
9 Четвъртък 20.08.2015 от 9:00 до 10:30
10 Петък 21.08.2015 от 9:00 до 10:30
11 Понеделник 24.08.2015 от 9:00 до 10:30
12 Вторник 25.08.2015 от 9:00 до 10:30

Публикувано от

Димитър Минчев

PhD of Informatics