През АВГУСТ стартира нова школа по роботика

На 10 август 2015 стартира нова лятна школа по роботика към Центъра по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет. Занятията ще се провеждат в зала 28 на БСУ от 9:00 часа. В таблицата по-долу е даден списъка с ученици в групата през АВГУСТ.

1 Даниел Благоев
2 Християн Гуджуков
3 Павел Кадиев
4 Мирослав Патрашков
5 Денис Патронов
6 Боримир Георгиев
7 Тодор Кацаров
8 Петър Горенов
9 Димитър Димитров
10 Християн Андреев
11 Кристиян Минчев
12 Пламен Берберов
13 Александър Йоргов
14 Виктор Велизаров
15 Петър Георгиев

Публикувано от

Димитър Минчев

PhD of Informatics