Контакти

Ръководител на школата

Atanas DimitrovАтанас Димитров е университетски преподавател в Център по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. Сертифициран преподавател по компютърни мрежи и CISCO инструктор. Области на научни интереси: Зарядни и стартерни устройства, CAD/CAM/CAE системи, Мобилни наземни роботи, Роботи и манипулатори. Членство в научни организации: Научно-технически съюз, Българска (v)HDL асоциация, СЕЕС. Образователна квалификационна степен “Доктор” по специалност „Роботи и манипулатори“ получава през 2015 от Технически университет София. Ръководител на школата по роботика.

e-mail: atanas@bfu.bg
телефон: +359 56 900 432
мобилен: +359 898 719 968

Ръководител на проекта

Dimitar MinchevДимитър Минчев е университетски преподавател в Център по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. Ръководител е на „Академията за таланти по програмиране“ школа по програмиране за ученици в Бургас. Образователно квалификационни степени “Бакалавър” и „Магистър“ по специалност “информатика” получава съответно през 2007 от Бургаски свободен университет и през 2012 от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Образователна квалификационна степен “Доктор” по специалност “Информатика” получава през 2012 от Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките.

e-mail: mitko@bfu.bg
телефон: +359 56 900 477