Информация

Школата по роботика към Център по информатика и технически науки при Бургаски свободе университет е предназначена за ученици от Бургас.

Обучението е организирано на отделни тематични нива, като за обучаемите са осигурени комплекти Lego Mindstorm NXT, с които им се предоставя възможност да конструират предварително подбрани от преподавателите интересни и занимателни роботи, както и да реализират своите собствени идеи.

Всеки обучаем, при започването на занятията получава тематично електронно учебно пособие с инструкции за сглобяване на роботи.

Занятията се провеждат в сградата на БСУ, според предварително обявен график на занятията за съответната школа.

За записване се заплаща такса в размер от 100 лв., която се внася в счетоводството на БСУ или по Интернет, чрез електронната платежна система на БОРИКА.

Ръководител

Dimitar MinchevДимитър Минчев е университетски преподавател в Център по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. Ръководител е на „Академията за таланти по програмиране“ школа по програмиране за ученици в Бургас. Образователно квалификационни степени “Бакалавър” и „Магистър“ по специалност “информатика” получава съответно през 2007 от Бургаски свободен университет и през 2012 от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Образователна квалификационна степен “Доктор” по специалност “Информатика” получава през 2012 от Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките.

e-mail: mitko@bfu.bg
телефон: +359 56 900 477