Свободни места за лятната школа по роботика

Уважаеми ученици и родители,

Школата по роботика към ЦИТН при Бургаския свободен университет Ви информира, че планираните занятия за I-во и II-ро ниво ще стартират от 09.07.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа – I-во ниво и 13.30 часа -II-ро ниво ( в случай, че местата в двете нива бъдат заети. При недостатъчен брой на участниците, двете нива ще се проведат както е обявено по предварителния график.

Минималният брой деца за стартиране на всяко ниво е 10.

Към момента (03.07.2018 г.) Оставащите свободни места са както следва:

I-во ниво:  2

II-ро ниво: 2 + 2

Молим, записаните като желаещи за школата да потвърдят своето участие в занятията, като заплатят таксата в размер от 100 лв. в касата на БСУ или чрез онлайн системата за плащане и се свържат с ръководителя на школата – д-р инж. Атанас Димитров (тел: +359898719968, e-mail: atanas@bfu.bg).