Списък на записаните ученици за лятната школа по роботика

Име Презиме и Фамилия Ниво
1 Мартин Владимиров Маренов 1
 2 Даниел Благоев Благоев 1
 3 Рудин Назиф Реджеп 1
4 Константин Атанасов Николов 1
5 Павлен Николаев Николов 1
 6 Иван Бурлака 1
7 Алекс Миланов Ненчев 1
8 Мартин Валентинов Каравълчев 2
9 Иван Любомиров Стоичков 3
 10 Георги Русланов Атанасов 1
 11  Пламен Тонев Петров  1
12