Занятия на лятната школа по роботика

Списък на записаните ученици за I  и II ниво за зимната школа

 

Име Презиме и Фамилия Ниво
1  Йордан Янков Андронов 1
 2 Калоян Георгиев Демирев 1
 3 Георги Станиславов Танев 1
4 Светлана Станиславова Танева 1
5 Иван Николаев Михайлов 1
 6 Иван Любомиров Стоичков 2
7 Иван Георгиев Рангелов 2
8 Ясен Златков Пеев 1
9 Пламен Росенов Дайлянов 1
 10 Деан Динчев Димов 1
 11  Никита Сергеевич Станченко 1
 12  Слави Рубенов Николов  1