Project Start

Lego MindStorm NXT
Lego MindStorm NXT

Стартира проекта за формиране на „Школата по роботика“ към Центъра по информатика и технически науки (ЦИТН) на Бургаски свободен университет (БСУ). Оборудвана е зала 28 с комплекти Lego MindStorm NXT Education: Base Set 9797 и Resource Set 9695. Проекти на различни роботи които ще правим в школата можете да намерите на сайта nxtprograms.com.