Workshop 1

Първа сбирка на екипа по проект "Школа по роботика в БСУ"
Първа сбирка на екипа по проект „Школа по роботика в БСУ“

На 30.01.2015 г. в зала 28 се проведе първата сбирка на екипа по проект „Школа по роботика в БСУ“. Участниците формираха екипи и се запознаха с комплетите Lego MindStorm NXT.

Публикувано от

Димитър Минчев

PhD of Informatics