Записване в школата по роботика

  • За записване се заплаща такса в размер от 100 лв., в счетоводството на БСУ или по Интернет, посредством БОРИКА
  • Работим с малки групи до максимум 12 участника, а група стартира при записани минимум 10 обучаеми
  • Занятията през учебната година се провеждат в дните събота и/или неделя
  • Всяко занятие се състои от 3 учебни часа
  • Обща продължителност на школата е 24 учебни часа

За провеждане на занятията в школата, сме осигурили констукторски комплекти LEGO Mindstorm NXT 2, както и богат набор от роботи, които да бъдат сглобени и програмирани.

Публикувано от

Димитър Минчев

PhD of Informatics