През АВГУСТ стартира нова школа по роботика

На 10 август 2015 стартира нова лятна школа по роботика към Центъра по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет. Занятията ще се провеждат в зала 28 на БСУ от 9:00 часа. В таблицата по-долу е даден списъка с ученици в групата през АВГУСТ.

1 Даниел Благоев
2 Християн Гуджуков
3 Павел Кадиев
4 Мирослав Патрашков
5 Денис Патронов
6 Боримир Георгиев
7 Тодор Кацаров
8 Петър Горенов
9 Димитър Димитров
10 Християн Андреев
11 Кристиян Минчев
12 Пламен Берберов
13 Александър Йоргов
14 Виктор Велизаров
15 Петър Георгиев

Закрихме първа и втора лятна школа по роботика

Сутрешна група
Сутрешна група

На 21 юли 2015 закрихме първа и втора лятна школа по роботика към Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. На 10 август 2015 продължаваме с трета лятна школа, като занятията ще се провеждат в зала 28 на БСУ от 9:00 часа. Повече информация за школата вижте на сайта: http://robots.bfu.bg

Следобедна група
Следобедна група

Първо занятие на следобедната група

pm

На 6 юли 2015 от 13:00 в зала 28 се проведе първото занятие на следобедната група на Школа по роботика към Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет.

График на занатията през ЮЛИ 2015

ден час зала инфо
06.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
07.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
08.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
09.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
10.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
13.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
14.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
15.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
16.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
17.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
20.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
21.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед

Първо занятие на сутрешната група

morning

На 6 юли 2015 от 9:00 в зала 28 се проведе първото занятие на сутрешната група на Школа по роботика към Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет.

График на занатията през ЮЛИ 2015

ден час зала инфо
06.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
07.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
08.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
09.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
10.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
13.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
14.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
15.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
16.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
17.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
20.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед
21.07.2015 9:00-10:30 28 сутрин
13:00-14:30 следобед

Списъци на групите с ученици през ЮЛИ

Списъци на групите с ученици, наредени по азбучен ред и включени съответно в сутрешна и следобедна група на Школа по роботика към Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет за месец ЮЛИ 2015 са публикувани в таблицата по-долу. Всички останали ученици заплатили такса ще бъдат включени през месец АВГУСТ, като информацията за тях ще бъде публикувана в края на ЮЛИ. Вижте също учебният график на школата по роботика за текущия месец .

Сутрин Следобяд
1 Апостол Трошев Виктор Йосифов 1
2 Борил Обрешков Георги Апостолов 2
3 Виктор Балтин Георги Жечев 3
4 Диман Узунов Даниел Димитров 4
5 Димитър Казаков Игор Симеонов 5
6 Калин Новаков Константин Димитров 6
7 Койчо Георгиев Коста Грудов 7
8 Кристиян Младенов Любомир Марински 8
9 Манол Читадзе Максим Бондаренко 9
10 Мартин Григоров Мартин Илиев 10
11 Мехмед Мехмед Петър Николов 11
12 Мирослав Киров Стилиан Кожухаров 12
Стоян Йорданов 13

Старт на школата по роботика

Стартираме първите занятия! Вижте учебния график на школата по роботика за месец ЮЛИ 2015. Ако имате въпроси и/или Ви е необходима повече информация свържете се с ръководителя и/или преподавателите в нея.

Lego MindStorm NXT Education
Lego MindStorm NXT Education

Школата по роботика, запознава обучаемите с комплектите Lego MindStorm NXT Education: Base Set 9797 иResource Set 9695.

Започна записването за Школата по роботика

Online записване за Школата по роботика
Online записване за Школата по роботика

Започна записването за Школа по роботика. Обучението ще се провежда в зала 28 на БСУ, през лятната ваканция на учениците, месеците ЮЛИ и АВГУСТ 2015. За желаещите следва заплащане на такса в размер от 100 лв., която се внася по Интернет чрез електронната платежна система на БОРИКА или в счетоводството на БСУ . Интереса към школата по роботика е голям, побързайте да регистрирате Вашето дете!

Робот за следване на линия от Венцислав Вълев

Венцислав Вълев
Венцислав Вълев

Венцислав Вълев участник в “Школа по роботика към БСУ” представи “Робот за следване на линия” в Студентско научно творчество 2015 на Бургаски свободен университет.

Sudoku Solver от Стефани Николова

Стефани Николова
Стефани Николова

Стефани Николова участник в “Школа по роботика към БСУ” представи “Sudoku Solver” в Студентско научно творчество 2015 на Бургаски свободен университет.

Лего принтер от Галина Величкова

Галина Величкова

Галина Величкова участник в “Школа по роботика към БСУ” представи “Лего Принтер” в Студентско научно творчество 2015 на Бургаски свободен университет.