Sudoku Solver от Стефани Николова

Стефани Николова
Стефани Николова

Стефани Николова участник в “Школа по роботика към БСУ” представи “Sudoku Solver” в Студентско научно творчество 2015 на Бургаски свободен университет.

Published by

Димитър Минчев

PhD of Informatics